ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - NGHĨA TÌNH - HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

THÔNG BÁO VIỆC PHỔ BIẾN CA KHÚC HIỆP HỘI

Ngày: 05/01/2016

 

HIỆP HỘI DOANH NHÂN CCB VN
BAN THƯỜNG VỤ
 
            Số:       /T-BTV
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 TP Hà Nội, ngày 3 tháng 01 năm 2016
 
THÔNG BÁO
VIỆC PHỔ BIẾN CA KHÚC HIỆP HỘI
 
Kính gửi:  Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân  CCBVN và doanh nhân CCB cả nước.
 
Năm 2014 Ban Thường vụ Hiệp hội đã phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam. 10 tác phẩm tiêu biểu đã được in thành đĩa gửi các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để thẩm định, tính điểm xếp hạng và phổ biến.
 
Để các ca khúc hay của Hiệp hội đi vào cuộc sống, cổ vũ khích lệ các phong trào thi đua của doanh nhân CCB VN, hôm nay Ban Thường vụ Hiệp hội gửi các đồng chí 3 ca khúc đoạt giải nhất ở 3 thể loại: Đồng ca, tốp ca và đơn ca.
 
Tại chương trình giao lưu ca nhạc Tri ân đồng đội – tháng 7/2015 - các nghệ sĩ đã trình bầy 3 ca khúc này.
- Người doanh nhân CCB VN - Nhạc: Nguyễn Quý Lăng; thơ Đoàn Mạnh Phương -  giải nhất thể loại đơn ca.                  
- Tin yêu Hiệp hội nghĩa tình - Nhạc và lời: Đào Văn Sử - giải nhất  tốp ca.  
- Bài ca Doanh nhân CCB VN - Nhạc và lời: Vũ Tiến Hạnh –  giải nhất hợp ca.
 
Mong các đồng chí tiếp tục phổ biến và thực hiện như sau: Mỗi khi Doanh nhân CCB hội họp, phát trên loa các ca khúc này.  Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam mong các đồng chí thực hiện tốt, trở thành nền nếp.
 
                                                            Trân trọng cám ơn !
 
              TM. BAN THƯỜNG VỤ
              Phó Chủ tịch Thường trực
 
        (Đã ký)
 
 
 
             LÊ HỒNG QUANG
Video clip

Chủ tịch nước tiếp Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam Online

Chịu trách nhiệm chính: Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội

Phụ trách chung: Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch, T.Ban Truyền thông Hiệp hội

Phụ trách nội dung: Đại tá Đậu Xuân Luận, Chánh văn phòng Hiệp hội

Điện thoại: 02437728497

 

Email: doanhnghiepdoanhnhanccbvietnam@gmail.com

Website: www.hiephoidoanhnhanccb.vn

Thiết kế web: Kết Nối Việt

Trụ sở Hiệp hội:

Tầng 1, Tòa nhà Hội CCB Việt Nam, số 34 Lý Nam Đế, Hà Nội.

ĐT: 024 37728497

 

 

VỀ ĐẦU TRANG