ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - NGHĨA TÌNH - HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
AVEB

Ban Kiểm tra Hiệp hội 2013-2018

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA
HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
Nhiệm kỳ 2013 - 2018

                       
1. Nguyễn Đức Lạc            Trưởng Ban                 Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCBVN           
2. Ngô Văn Lực                   Phó Trưởng Ban        Ủy viên Ban Thường vụ HHDN CCB VN           
3. Dương Thị Nhã              UV Ban Kiểm tra         Ủy viên Ban Thường vụ HHDN CCB VN           
4. Nguyễn Đức Cổn           UV Ban Kiểm tra         Ủy viên Ban Chấp hành HHDN CCB VN           
5. Ngô Công  Đoan            UV Ban Kiểm tra         Ủy viên Ban Chấp hành HHDN CCB VN           
6. Đinh Gia Khánh             UV Ban Kiểm tra         Ủy viên Ban Chấp hành HHDN CCB VN           
7. Ngô Văn Tân                  UV Ban Kiểm tra         Ủy viên Ban Chấp hành HHDN CCB VN           
8. Nguyễn Văn Thốn         UV Ban Kiểm tra         Ủy viên Ban Chấp hành HHDN CCB VN           
9. Nguyễn Thủ Thường    UV Ban Kiểm tra         Ủy viên Ban Chấp hành HHDN CCB VN   

Video clip

Chủ tịch nước tiếp Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam Online

Chịu trách nhiệm chính: Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội

Phụ trách chung: Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch, T.Ban Truyền thông Hiệp hội

Phụ trách nội dung: Đại tá Đậu Xuân Luận, Chánh văn phòng Hiệp hội

Điện thoại: 02437728497

 

Email: doanhnghiepdoanhnhanccbvietnam@gmail.com

Website: www.hiephoidoanhnhanccb.vn

Thiết kế web: Kết Nối Việt

Trụ sở Hiệp hội:

Tầng 1, Tòa nhà Hội CCB Việt Nam, số 34 Lý Nam Đế, Hà Nội.

ĐT: 024 37728497

 

 

VỀ ĐẦU TRANG