ĐOÀN KẾT, NGHĨA TÌNH, HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ VI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

Ngày: 16/12/2017
  • Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam.
  • Các đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Song Phi,  Nguyễn Văn Chương tiếp tục được bầu làm Phó chủ tịch Trung ương Hội.
  • Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Hội.
  • Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường và các Doanh nhân CCB Nguyễn Thị Bảo Hiền, Hà Văn Hải, Lê Đức Toàn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội.
 
Trong 3 ngày, từ 13 đến 15-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017–2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo.
 
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các Đ/C Đại tướng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Phạm Văn Trà, Phùng Quang Thanh; các Đ/C nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại hội còn đón Đoàn đại biểu Hiệp hội CCB Quốc gia Lào do Thiếu tướng Som Phon Keomixay, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Hội CCB Campuchia do Đại tướng Kun Kin, Tổng thư ký Trung ương hội làm trưởng đoàn.

Dự đại hội còn có các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Hội CCB Việt Nam qua các thời kỳ cùng 516 đại biểu của 63 tỉnh, thành Hội; 47 Hội CCB khối các cơ quan Trung ương cùng đại diện các Ban liên lạc truyền thống CCB đang làm việc, định cư ở nước ngoài. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.
 
Quang cảnh khai mạc đại hội
 
Các đại biểu dự Đại hội đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đồng chí, đồng đội đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định: Toàn Hội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc cả về số lượng, chất lượng; hoạt động hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Kết quả đạt được của các cấp Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ qua đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng; tiếp tục khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Đại hội tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V; rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ VI; sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội phù hợp với tình hình mới; lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương hội nhiệm kỳ qua và Dự thảo Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2017-2022. Nêu rõ: 5 năm qua Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; tổ chức Hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh; vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của Cựu quân nhân ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt; nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội ngày càng được đổi mới. Hội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 2012- 2017); tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị-xã hội uy tín; thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
 
Phát biểu chỉ đạo Ðại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc. Hội cần tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, với phương châm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích Đảng, Nhà nước. 

Cựu chiến binh cần tham gia giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục  đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Các cấp Hội cần cổ vũ, động viên cựu chiến binh tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn trở thành phong trào sâu rộng, là nét đẹp của xã hội Việt Nam. 

Tổng Bí thư mong muốn cựu chiến binh bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bằng sự gương mẫu của mình, CCB giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo, tránh những biểu hiện công thần, tự mãn. 

Đối với đội ngũ cựu quân nhân, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, lực lượng được tuyển chọn, học tập và rèn luyện trong quân đội, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe, một số được trang bị kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp, có nhiều tiềm năng phát triển, Hội Cựu chiến binh các cấp cần tích cực, chủ động hơn trong việc tập hợp, động viên anh chị em tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân quân ở cơ sở, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh và các phong trào khác ở địa phương, tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng và Nhà nước. 

Thay mặt Ban Chấp hành ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, động viên lực lượng cựu chiến binh hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.
Tại Đại hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Phát biểu với Ðại hội, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam rất vui mừng nhận thấy rằng, 28 năm qua, nhất là từ Đại hội V đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, Hội CCB Việt Nam đã đoàn kết, vận động các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ nêu cao tinh thần tự lực tự cường, ý chí quyết thắng, lập nên nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động, nhất là nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
 
Cán bộ, chiến sĩ QÐND Việt Nam nguyện kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã xây dựng nên và mãi mãi sát cánh cùng Hội siết chặt đội ngũ, chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng và cao cả mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.
Phát biểu chúc mừng Đại hội, Trưởng đoàn đại biểu Hiệp hội CCB quốc gia Lào và Trưởng đoàn đại biểu Hội CCB Campuchia đều khẳng định tình đoàn kết gắn bó keo sơn với Hội CCB Việt Nam và góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị…
Đại hội đã thảo luận sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI gồm 98 đồng chí; BCH bầu Ban Thường vụ gồm 22 đồng chí. 
Thượng tướng Nguyễn Văn Được, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Trung tướng Nguyễn Song Phi và Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương tiếp tục được bầu làm Phó chủ tịch Hội.
 
Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Hội. Các Đ/C Nguyễn Đình Trường ( Phó Chủ tịch Hiệp hội), Nguyễn Thị Bảo Hiền( Phó Chủ tịch Hiệp hội), Hà Văn Hải (Ủy viên ban Thường vụ), Lê Đức Toàn(Ủy viên ban Thường vụ) được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội.
 
Hội nghị đã bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VI gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Bảng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội. Thiếu tướng Trần Đình Hạng – Phó Chủ tịch Hội CCB TPHCM, Chủ nhiệm CLB CCB – CQN làm kinh tế TPHCM là ủy viên ban Kiểm tra.
 
Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Được nêu rõ: Các văn kiện của Đại hội là định hướng quan trọng cho hoạt động và sự phát triển của hội trong 5 năm tới. Ngay sau Đại hội, các cấp hội tổ chức tốt việc quán triệt nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của hội; đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Hội CCB Việt Nam đã trao bằng khen tặng 42 đồng chí có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội CCB Việt Nam thời gian qua.
Đại hội có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên CCBVN – gần 3 triệu người - phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
 
Tin, ảnh: ĐÀO VĂN SỬ
 
 
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đại hội
 
Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Đại hội.
 
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự đại hội.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội CCB Việt Nam
 
Thiếu tướng Som Phon Keo Mi Xay, Chủ tịch Ḥiệp hội CCB Quốc gia Lào phát biểu và trao quà lưu niệm Đại hội
 
Đại tướng Kun Kin, Tổng thư ký Trung ương hội Hội CCB Campuchia phát biểu và trao quà lưu niệm Đại hội
 
Ðại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại đại hội.
  
Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI
 
Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VI
 
Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm bầu Ban Thường vụ
 
Đại biểu Hà Văn Hải bầu Ban Thường vụ
 
Đại hội nhất trí với kết luận Đại hội của Chủ tịch Trung ương Hội
 
Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI
 
Ủy viên BCH Nguyễn Thị Bảo Hiền tại Đại hội
 
Đoàn Đại biểu Hội CCB TP HCM tại Đại hội
 
Các tân Ủy viên BCH tại phiên họp BCH lần thứ nhất
 
Các đại biểu dự Đại hội
 
Chủ tịch Trung ương Hội và Ủy viên Thường vụ Lê Văn Kiểm chụp hình lưu niệm với cán bộ Hiệp hội Doanh nhân CCBVN

 

Video clip

HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam Online

Chịu trách nhiệm chính: Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội

Phụ trách nội dung: Đại tá Đỗ Quang Hoàng 

ĐT: 0918 333 784, Email: quanghoangdo@yahoo.com

Email: hiephoidnccbvn@gmail.com

Website: www.hiephoidoanhnhanccb.vn

Thiết kế web: Kết Nối Việt

Trụ sở Hiệp hội:

Tầng 1, Tòa nhà Hội CCB VN, số 34 Lý Nam Đế, Hà Nội.

ĐT: 024 37728497, DĐ: 0974359966 (Thu Hương)

Chánh Văn phòng Đỗ Quang Hoàng: 091 8333 784

 

VỀ ĐẦU TRANG