ĐOÀN KẾT, NGHĨA TÌNH, HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Các doanh nghiệp cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên

Ngày: 29/10/2016

Chiều 25-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với Đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 12 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.
 

Nói chuyện với các đại biểu doanh nghiệp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận định: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển, phát huy vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã khẳng định vị trí, vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân, trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, tạo ra hàng triệu việc làm; tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo... Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã từng bước nâng cao uy tín, chất lượng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp, cạnh tranh với sản phẩm, dịch vụ nước ngoài; liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước để tham gia có hiệu quả vào các chuỗi giá trị ngành hàng và các chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.
 


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu năm 2016.


Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng; tổ chức, bộ máy từng bước được kiện toàn; hệ thống các doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương được thiết lập và đi vào hoạt động ngày càng có hiệu quả. Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương định hướng các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước; tổ chức, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cổ vũ, biểu dương, vinh danh những doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.
 

Chủ tịch nước hoan nghênh Hiệp hội đã nghiên cứu thành công “Quy trình xác thực chống hàng giả” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế và được giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2015.
Nói về tình hình kinh tế khu vực và thế giới trong bối cảnh đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng, những cơ hội tranh thủ các nguồn lực về đầu tư, công nghệ và quản lý tiên tiến, cùng các khó khăn, thách thức mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của doanh nhân Việt Nam, tích cực ứng dụng những thành tựu khoa học-công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị và cạnh tranh, không để thua ngay tại “sân nhà”, phấn đấu có nhiều thương hiệu sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần chấn hưng đất nước và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, bạn bè quốc tế.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu các doanh nghiệp phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực, nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ; nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, quan hệ lao động hài hòa; tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo...
 

Chủ tịch nước đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ là người đại diện, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước. Hiệp hội cần chú trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, của doanh nghiệp mới để tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp; kịp thời đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc để tôn vinh sự cống hiến của doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước. Đồng thời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, tạo ra nhiều của cải, việc làm cho xã hội. Các bộ, ngành, địa phương cần hướng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và của cả nước; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường tổ chức liên kết, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp, doanh nhân và xây dựng thương hiệu, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, thế kỷ 21 là thời đại của nền kinh tế tri thức, năng lực sáng tạo là nguồn tài nguyên vô giá và được coi là năng lượng sống của mỗi quốc gia. Đất nước ta có nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác, đặc biệt là tiềm năng và sức mạnh con người. Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần lập thân, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả, thành tích sản xuất, kinh doanh to lớn hơn nữa, góp phần vào sự nghiệp chấn hưng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Video clip

HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam Online

Chịu trách nhiệm chính: Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội

Phụ trách nội dung: Đại tá Đào Văn Sử - Chuyên viên

ĐT: 0989 881 841, Email: dvsbqd@gmail.com

Email: hiephoidnccbvn@gmail.com

Website: www.hiephoidoanhnhanccb.vn

Thiết kế web: Kết Nối Việt

Trụ sở Hiệp hội:

Tầng 1, Tòa nhà Hội CCB VN, số 34 Lý Nam Đế, Hà Nội.

ĐT: 024 37728497, DĐ: 0974359966 (Thu Hương)

Chánh Văn phòng Đỗ Quang Hoàng: 091 8333 784

VP Đại diện tại TP.HCM: 286 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM

Chuyên viên Đào Văn Sử: 0989 881 841

VỀ ĐẦU TRANG