ĐOÀN KẾT, NGHĨA TÌNH, HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
BAV

Kỷ yếu

Kỷ yếu Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam

(Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

 

Bấm vào đây để tải và xem: Bìa Kỷ yếu


Bấm vào đây để tải và xem: Nội dung Kỷ yếu

Các nội dung khác