ĐOÀN KẾT, NGHĨA TÌNH, HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
BAV

Ban Chấp hành Hiệp hội 2018-2023

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
HIỆP HỘI DOANH NHÂN CCB VIỆT NAM

Nhiệm kỳ 2018 - 2023

 
STT Họ, Tên - Năm sinh Chức danh Hiệp hội Nơi ở
1 Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm -1945 Chủ tịch Hiệp hội Đồng Nai
2 Nguyễn Thị Bảo Hiền- 1956 Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội. Hà Nội
3 Anh hùng LĐ Nguyễn Đình Trường -1950 Phó Chủ tịch Hiệp hội, phụ trách phía Nam TP HCM
4 Tiến sĩ Hà Văn  Hải - 1951 Phó Chủ tịch Hiệp hội, Trưởng Ban Tư vấn pháp lý… Khánh Hòa
5 Lê Đức Toàn -1959 Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra Hiệp hội Ninh Bình
6 Đại tá Mai Xuân Tâm - 1952 Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nhân lực và PTHV TP HCM
7 Bùi Xuân Tờ -1952 Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Xúc tiến thương mại… Quảng Ninh
8 Phạm Đình Hạnh -1954 Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Nghệ An
9 Vũ Ngọc Thuần -1949 Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Truyền thông và Sự kiện TP HCM
10 Hoàng Mạnh Cường -1973 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội, Cụm trưởng Cụm 3 Hà Nội
11 Anh hùng LLVT Phan Văn Quý -1954 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Hà Nội
12 Nguyễn Tấn Thanh - 1955 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội, Cụm trưởng Cụm 7 Tiền Giang
13 Trịnh Xuân Lâm - 1956 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội, Cụm trưởng Cụm 4 TP HCM
14 Nguyễn Xuân Thùy -1956 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội, Cụm trưởng Cụm 5 Khánh Hòa
15 Bùi Văn Thọ -1949 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội, Cụm trưởng Cụm 1 Điện Biên
16 Trần Mạnh Báo -1952 Ủy viên Thường vụ Hiệp hội, P. Ban Xúc tiến thương mại Thái Bình
17 Hoàng Phi Thường -1952 Ủy viên Thường vụ Hiệp hội, P. Ban Tư vấn Pháp luật Hải Dương
18 Lê Ngọc Hà -1957 Ủy viên Thường vụ Hiệp hội, Phó Cụm trưởng Cụm 2 Hải Phòng
19 Nguyễn Thanh Sơn -1942 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Sóc Trăng
20 Ngô Văn Lực -1955 Ủy viên Thường vụ, P. Ban Kiểm tra Hiệp hội TP HCM
21 Ngô Công  Đoan -1963 Ủy viên Thường vụ, Cụm phó Cụm 5 Gia Lai
22 Lê Quốc Phong - 1957 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Đồng Nai
23 Nguyễn Thủ Thường -1955 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội, Cụm phó Cụm 4 Nghệ An
24 Phạm Ngọc Thanh-1956 Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Kiểm tra Quảng Ninh
25 Đại tá Đỗ Quang Hoàng -1951 Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn  phòng Hiệp hội. TP HCM
26 Nguyễn Thành Biên - 1957 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hòa Bình
27 Nguyễn Thành Bích -1955 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Phú Yên
28 Trịnh Đình Cây -1949 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bình Phước
29 Phạm Công Chất - 1963 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Ninh Bình
30 Nguyễn Đức Cổn -1944 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thái Nguyên
31 Bùi Huy Cư - 1960 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hà Nội
32 Nguyễn Hùng Cường- 1958 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hà Nội
33 Đặng Sỹ Chuyên -1959 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Điện Biên
34 Phù Tường Ng. Dũng-1973 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bến Tre
35 Nguyễn Ngọc Dưỡng -1949 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bình Dương
36 Lê Thành Được -1961 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bình Định
37 Lê Đình Giang -1973 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bình Dương
38 Nguyễn Thị Minh Hà -1959 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hải Phòng
39 Nguyễn Chính Hải -1967 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bình Dương
40 Đồng Thanh Hải 1956 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Quảng Ninh
41 Trần Văn Hiển -1952 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hà Nội
42 Vũ Văn Hiệp -1958 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hải Phòng
44 Vũ Xuân Hợi -1959 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hà Nội
46 Lê Trọng Huấn -1959 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Quảng Bình
47 Lê Gia Hùng 1957 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hà Nam
48 Phạm Mạnh Hùng -1957 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hải Dương
49 Vũ Mạnh Hùng-1954 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nam Định
50 Nguyễn Xuân Kiên -1958 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nghệ An
51 Đinh Gia Khánh -1957 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hà Nội
52 Phan Ngọc Khả -1949 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Đà Nẵng
53 Nguyễn Văn Lâm -1962 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hải Phòng
54 Nguyễn Xuân Lân -1960 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hà Nội
55 Đào Văn Mạc -1958 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Phú Thọ
56 Nguyễn Thị Thanh Nga -1957 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Đồng Tháp
57 Lê Cảnh Nhân-1952 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nghệ An
58 Vũ Thị Nhuần -1953 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nam Định
59 Nguyễn Duy Nở - 1953 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thanh Hóa
60 Nguyễn Thanh Phong -1953 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bà Rịa- Vũng Tàu
61 Huỳnh Công Phúc -1957 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Đồng Nai
62 Nguyễn Ngọc Quang -1961 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hưng Yên
64 Đặng Duy Quân -1967 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Quảng Ninh
65 Nguyễn Văn Quy -1963 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Quảng Bình
66 Đinh Trường Sơn- 1955 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Lào Cai
67 Nguyễn Đình Sơn -1972 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Đà Nẵng
68 Vũ Công Sơn -1949 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hà Nội
69 Hoàng Văn Sựng -1963 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Ninh Bình
70 Trịnh Quang Sỹ -1955 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội TP HCM
71 Lê Đình Tân -1957 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hà Nội
72 Nguyễn Minh Tân -1954 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội TP HCM
73 Trịnh Xuân Tấn -1950 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thanh Hóa
74 Nguyễn Đức Thanh -1950 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Long An
75 Đỗ Hồng Thanh -1954 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Đak Lak
76 Nguyễn Ngọc Thanh -1962 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thừa Thiên Huế
77 Nguyễn  Đăng Thành -1959 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Ninh Bình
78 Đại tá Khương Văn Thuấn -1958 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Cụm trưởng Cụm 6 TP HCM
79 Phạm Đức Thuyên -1958 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Tiền Giang
80 Lê Thanh Thủy -1966 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Vĩnh Phúc
81 Trần Văn Thư - 1953 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bắc Ninh
82 Vũ Trí Thức -1965 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Ninh Bình
83 Lê Trung Tính -1960 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Sóc Trăng
84 Ngô Cảnh Toàn-1961 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hà Nam
85 Lê Văn Toản -1964 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Ninh Bình
86 Nguyễn Đức Trực -1964 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Quảng Trị
87 Hoàng Minh Tuấn -1954 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Lào Cai
88 Nguyễn Ngọc Tuyến -1961 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hải Dương
89 Hồ Đắc Tú -1954 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Lâm Đồng
90 Cao Xuân Tụ -1954 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Đồng Nai
91 Nguyễn Thị Hồng Tươi-1950 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, P. Cụm trưởng Cụm 6 Bình Phước
92 Bùi Huy Vận -1948 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Hà Nội
93 Nguyễn Thế Vận -1964 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Ninh Bình
94 Trần Văn Vực -1954 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thái Bình
95 Nguyễn Thanh Xuân - 1955 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bắc Giang

 

Tải văn bản đính kèm tại đây

Video clip

HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam Online

Chịu trách nhiệm chính: Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội

Phụ trách nội dung: Đại tá Đỗ Quang Hoàng 

ĐT: 0918 333 784, Email: quanghoangdo@yahoo.com

Email: hiephoidnccbvn@gmail.com

Website: www.hiephoidoanhnhanccb.vn

Thiết kế web: Kết Nối Việt

Trụ sở Hiệp hội:

Tầng 1, Tòa nhà Hội CCB VN, số 34 Lý Nam Đế, Hà Nội.

ĐT: 024 37728497, DĐ: 0974359966 (Thu Hương)

Chánh Văn phòng Đỗ Quang Hoàng: 091 8333 784

 

VỀ ĐẦU TRANG